Nëse i gjeni përgjigjet e këtyre 3 pyetjeve, atëherë jeni 'gjeni'!!

Ka informacione që “flenë” në mendjen tonë, të cilat ne i kemi, por nuk dimë t’i shprehim. Shpesh, testimi i vetes është mënyra më e mirë për të praktikuar shkathtësinë në gjetjen e përgjigjeve. Këto tri pyetje të thjeshta dëshmojnë disi inteligjencën tuaj.
Më poshtë pyetjet dhe përgjigjet përkatëse:
1.Çfarë kanë të përbashkët një makinë gare dhe një tornado?
2.Çfarë kanë të përbashkët një laps dhe një këpucë?
3.Çfarë kanë të përbashkët një ibrik dhe një vapor?
Përgjigjet:
1. Të dyja lëvizin në formë rrethi.
2. Të dyja lënë gjurmë në lëvizjen e tyre
3. Të dy nxjerrin avull
Powered by Blogger.